.
hed

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان

ارزیابی کیفی جزوات آسیب شناسی و کودکان استثنایی - کنکور ارشد وزارت علوم 96

 


سوالات در روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی در کنکور ارشد 96 مقداری مشکل تر از سالهای قبل بودند آن هم به دلیل پراکندگی منابع سوالات و پرداخته شدن به مباحثی که به نظر کم اهمیت تر می رسیدند. این سوالات هم همانند بالینی بیشتر تلفیقی و استنباطی بودند و پاسخ بسیاری از آنها را نمی شد مستقیما در منابع پیدا کرد. بدست آوردن درصد بالای 60 در این درس نیازمند تسلط کافی بر درس های آمار، فیزیولوژیک و آسیب شناسی و کودکان استثنایی بود. معمولا دانشجویان برای این 20 سوال اهمیت بیشتر را به مباحث آسیب شناسی میدهند در حالی که کودکان استثنایی همیشه بین 40-60 درصد سوالات را تشکیل داده اند و مباحث آسیب و کودکان مکمل یکدیگر هستند به همین دلیل هم از اهمیت یکسانی برخوردارند.


 

سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح توضیحات
51 جزوه آسیب و بالینی کیهان - - 1 با توجه به توضیحات رویکرد وجودی یا هستی گرایی در جزوات بالینی و آسیب میتوان گزینه 1 را استنباط کرد
52 جزوه آسیب کیهان 51 15 2 در بیماری پارکینسون جسم مخطط که ورودی اصلی عقده های چایه است آسیب میبیند.
53 جزوه آسیب کیهان 73 سطر آخر 4 به طور کل پاسخ سوال در توضیحات اختلال هذیانی و به طور خاص در سطر آخر صفحه 73 آمده است.
54 جزوه آسیب کیهان 46 سطر اول 4 جواب این سوال در پاسخ اولین تست فصل چهارم آمده است
55 جزوه کودکان استثنایی کیهان 172 سطر اول 3 صورت سوال اولین مشخصه اختلال سلوک در جزوه کودکان استثنایی است
56 جزوه کودکان استثنایی و جزوه فیزیولوژیک کیهان 152-استثنایی

111- فیزیولوژی
  1 سطر 20 صفحه 152 جزوه استثنایی به نقش لوب پیشانی (فرنتال) اشاره کرده است. پس گزینه 2 حذف می­شود.
اما به سه مورد دیگر اشاره ای نشده است.
در صفحه 111 جزوه فیزیولوژیک، پاسخ سوال 2،، کلیه مواردی که در نارسایی توجه و بیش فعالی دچار ضعف می شوند، ذکر شده است.
57 جزوه آسیب کیهان 217   2 بر اساس توضیحات اختلال شخصیت اسکیزوتایپی میتوان گزینه 2 را استنباط کرد اما  گزینه 4 به نظر صحیح تر  می رسد
58 - - - 4  
59 جزوه آمار کیهان 187 15 3 مطالعات طولی به منظور بررسی چگونگی پدید آیی یک رفتار یا سیر تحولی آن در طول زمان نزد گروه هایی در طی زمان انجام می شود.
60 جزوه آسیب کیهان 86 سطر آخر 2 انتزاع گزینشی تمرکز بر یک امر بی اهمیت و نادیده گرفتن ویژگی های مهم تر موقعیت است
61 جزوه کودکان استثنایی کیهان 78 14 4 محدوده ناشنوایی شدید
62 جزوه کودکان استثنایی کیهان 80 2 3 پاسخ این سوال گزینه 2 است که به اشتباه گزینه 3 در پاسخ نامه مطرح شده است!
63 - - - 1  
64 جزوه کودکان استثنایی کیهان 85 6 3 در دیپلژیا پاها 10 تا 20 درصد بیشتر از دستها درگیرند
65 جزوه کودکان استثنایی کیهان 85 20 1 کودکان مبتلا به فلج آتاکسیک دچار ناهماهنگی عضلانی هستند. این کودکان مشکلات ادراکی، تعادلی و تکلمی دارند
66 جزوه رشد کیهان 31 سطر آخر 1 ادامه بازتاب بابینسکی بعد از 3 سالگی نشانه آسیب است
67 جزوه کودکان استثنایی کیهان 104 17 2 لکنت ربان در پسرها 3 تا 4 برابر شایع تر است
68 جزوه کودکان استثنایی کیهان 98 اتنهای صفحه 1 اختلالات ارتباطی همان اختلالات زبان هستند که مهم ترین مشکل آنها در تلفظ است.
69 - - - 4 سطر 10 صفحه 156 جزوه کودکان استثنائی به نظر بارکلی درباره کودکان کم توجه - بیش فعال اشاره دارد اما این توضیح کافی نیست.
70 - - - 1 در سطر 12 صفحه 59 حزوه کودکان اسثتنایی به نظر رنزولی درباره کودکان تیزهوش اشاره شده است اما این توضیح برای پاسخ به سوال کافی نیست.
 

  

  • کل سوالات درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان در جزوه آسیب شناسی کیهان موجود بود:  6
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان در جزوه کودکان استثنایی کیهان موجود بود: 8
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 80 %
  • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور ارشد: حدود 73 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات آسیب شناسی، کودکان استثنایی، رشد و آمار (ویراست چهارم ویژه آزمون کارشناسی ارشد 96) استخراج شده است.
  • تهیه: مشاوران کنکور کارشناسی ارشد – گروه آموزشی کیهان
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 اردیبهشت 96 / تاریخ تهیه گزارش: 16 اردیبهشت 96
  • این گزارش مطابق با دفترچه Cسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

 


     گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره

 

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان
 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.