.
hed

روانشناسی فیزیولوژیک, انگیزش, هیجان, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, جزوات کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل جامع سوالات روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کنکور ارشد روانشناسی 98

همراه با پاسخ تشریحی

 

تهیه توسط خانم پریسا رفیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس


ارزیابی درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

 

در کنکور 98 همانند سال‌های گذشته درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان  15 سوال را به خود اختصاص داده که با مطالعه‌ی منابع معرفی شده برای این درس، پاسخگویی به سؤالات تا حد خوبی امکان‌پذیر است. تعداد سوالات درس انگیزش و هیجان و روانشناسی فیزیولوژیک تقریباً برابر هستند.

در صورت تسلط داوطلبان بر این جزوات کیهان که خلاصه‌ای از منابع اصلی هستند، درصد بالایی از پاسخگویی مورد انتظار است.

 

متن پاسخ تشریحی

مبحث

فصل

نام جزوه

سوال

سروتونین به عنوان ناقل عصبی هسته‌های رافه نقش مهمی در سرکوبی مرحله خواب متناقض دارد (کاهش سروتونین). در انسان به هنگام مرحله خواب متناقض بیشتر كنش‌های احشایی از جمله فركانس قلب و تنفس، فشار خون، نعوذ، ترشح واژینال كمی افزایش پیدا می‌کند.
پاسخ سنجش گزینه 4 است : کاهش سروتونین، بی نظمی ضربان قلب و تنفس

شیمی اعصاب خواب با امواج آهسته و خواب متناقض

فصل دهم: چرخه‌های زیستی و مکانیزم خواب

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

181

این اصطلاح به شناخت محدود از حالات هیجانی خود و دیگران اشاره دارد. افرادی كه با این صفت توصیف می‌شوند، بین جنبه‌های شناختی و تجربی هیجان با جنبه‌های بیانی، رفتاری و نوروفیزیولوژیك آن یكپارچگی اندكی ایجاد می‌كنند (شناخت و ابراز هیجان).

ناتوانی در توصیف و آگاهی از هیجان‌ها )آلکسی تایمی(

فصل سی‌ام: نظریه‌های بالینی هیجان

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

182

تخریب نیمکره راست موجب حالت سرخوشی و تخریب نیمکره چپ سبب تجلی هیجان منفی و حالت افسردگی می‌گردد.

پردازش و درک هیجانات ناخوشایند (منفی) توسط نیمکره راست و پردازش و درک هیجانات خوشایند (مثبت) توسط نیمکره چپ انجام می‌گیرد.
فرآیندهای هیجانی مربوط به سیستم لیمبیک بوده که در لب گیجگاهی قرار دارد.

نقش برتری جانبی نیمکره‌ها در هیجان + پاسخ تست 6 صفحه 70

فصل بیست و پنجم: مبانی فیزیولوژیک هیجان

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

183

برون‌گرایان از لحاظ هیجانی خوشحال‌تر از درون‌گرایان، و بیشتر از آن‌ها از خلق مثبت بهره مند هستند.

برونگرایی و خوشحالی

فصل سی و ششم: ویژگی‌های شخصیت

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

184

رها شدن دوپامین در برخی از مناطق مغز موجب احساس لذت فراوان می‌شود. بنابراین دوپامین در نظام پاداش مغز و احساس نشاط و سرخوشی نقش دارد.

مونوآمین‌ها

فصل سوم: سیناپس‌های تحریکی و بازداری

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

185

نظام نزدیک (نظام روی‌آورد رفتاری، نظام فعالسازی رفتاری) در تمام شرایط فعال است، یه طوری که نزدیکی موضوع عشق یاد گرفته می‌شود. یعنی در اثر ارائه پاداش یا حذف یک تقویت کننده منفی، رفتار تقویت می‌شود. در اعتیاد ما شاهد چنین نظامی هستیم.
پاسخ سنجش گزینه 3 است : تکانشگری

نظام سه‌گانه هیجان‌های نخستین گری

فصل دوازدهم: هیجان

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

186

تمام اندیشه‌هایی که زیر سلطه فرآیندهای نخستین قرار دارند مانند رویا نوعی ارضای تمایل به شمار می‌روند (فعالیت تخیلی به عنوان ارضای تمایل).

الگوی صوری شناخت و عمل

فصل هجدهم: نظریه روان تحلیلگری

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

187

بارلو اضطراب را به عنوان سازه‌ای شناختی- عاطفی می‌داند كه در برگیرنده سطح بالایی از هیجان منفی، مهارناپذیری، تمركز بر خود و خودشیفتگی است. بارلو هسته اصلی بحث اضطراب را عدم اطمینان و مهار ناپذیری می‌داند.

 

فصل سی‌ام: نظریه‌های بالینی هیجان

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

188

 

 

 

 

189

به طور كلی بادامه رویدادهای تهدید كننده را تشخیص داده و به آن‌ها پاسخ می دهد. بادامه هیجان‌های مربوطه به صیانت نفس، نظیر ترس، خشم و اضطراب را تنظیم می‌كند. بادامه همچنین در پی بردن به هیجان‌های دیگران، جلوه‌های صورت و خلق خودمان، مخصوصاً هیجانات منفی دخالت دارد.

بادامه

فصل سی و یکم: مغز با انگیزه و هیجانی

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

190

مهمترین مسیر پاداش دستجات پیش مغز میانی (M. F. B) می‌باشد كه از ناحیه كلاهكی شكمی )تگمنتوم شكمی) شروع شده و تا لوب پیشانی مغز کشیده می‌شود و در مسیر خود از بخش جانبی هیپوتالاموس و بخش جانبی آمیگدال عبور می‌نماید (سیستم لیمبیک).
پاسخ سنجش کزینه 3 است : ساقه مغز

پاسخ تست 3، صفحه 70

فصل دوازدهم: هیجان

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

191

خوابگردی غالباً در کودکان، به ویژ] در سنین 2 تا 5 سالگی وجود دارد و بیشترین شیوع آن در اوایل شب در طی مراحل 3 و 4 خواب است.

مهم‌ترین اختلال‌های بیخوابی ثانوی

فصل دهم: چرخه‌های زیستی و مکانیزم خواب

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

192

 

 

 

 

193

تحریكات ذهنی به جای تمركز كردن روی نتایج )یعنی روی محتوای هدف(، روی برنامه ریزی و حل مسئله تمركز دارند.

تحریک‌های ذهنی: تمرکز روی عمل

فصل سی و سوم: هدف‌ها

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

194

همان‌گونه كه انتظارات كارایی، زیربنای احساس كارایی است، انتظارات پیامد، زیر بنای درماندگی آموخته‌شده است.

درماندگی آموخته شده

فصل سی و چهارم: عقاید کنترل شخصی

روانشناسی فیزیولوژیک کیهان

195

نتیجه ارزیابی

  • کل سوالات درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان: 15
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 15
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه‌های کیهان موجود بود: 13
  • درصد پاسخدهی: 83%
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان برای آزمون ارشد 98 استخراج شده است.

 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم


 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
فقط روانشناسی و مشاورهلینک های مرتبط:

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، پاسخ تشریحی کنکور ارشد 98, پاسخ تشریحی کنکور, پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی, پاسخ تشریحی روانشناسی رشد, پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق, پاسخ تشریحی روانشناسی بالینی

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

 

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 7
نرگس
|
1399/02/22 - 17:57
0
0
باسلام کتاب روانشناسی فیزیولوژیک انگیزشی و هیجان از انتشارات شما خریداری کنم میخواستم بپرسم اخرین چاپ این کتاب سال ۹۹هست یا ۹۸ ؟ با تشکر
پاسخ ها
کیهان
|
1399/02/22 - 19:20
سلام نرگس
متاسفانه دقیق متوجه سوالتون نشده ام. اگر منظورتان جزوه فیزیولوژی کیهان برای کنکور است، این جزوه طبق کنکور سال گذشته(98) ویرایش شده است. اما اگر کتاب خاصی مد نظرتان است ، لطفا اسمش را بفرمایید تا براتون بررسی کنیم که در حال حاضر در فروشگاه موجود داریم یا خیر.
موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp

توکلی
|
1398/10/15 - 22:00
0
0
سلام و وقت بخیر تست فصل به فصل روانشناسی فیزیولوژیک کارلسون ترجمه پژوهان و میخوامY
پاسخ ها
کیهان
|
1398/10/17 - 23:50
سلام دوست گرامی 
متاسفانه ما این کتاب رو نداریم.

موفق باشید:)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 
آرمان
|
1398/08/08 - 14:46
0
0
من خوندم خوب بود. راضی بودم
ناشناس
|
1398/03/25 - 12:42
0
0
کاش خود سوالات با گزینه ها رو هم می ذاشتین و در یک ستون شماره گزینه درست رو هم میاوردین. ما که حضور ذهن نداریم و سوالات و گزینه ها رو حفظ نیستیم.
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/25 - 14:24
سلام دوست گرامی


متاسفانه هنوز سوالات تایپ شده به دستمون نرسیدن. ما این تحلیل ها رو بر اساس عکس هایی که از دفترچه سوالات گرفته شده بود، تهیه کردیم. به محض این که سازمان سنجش دفترچه سوالات رو روی سایتش بذاره منتشرش میکنیم.
با کانال تلگرام ما همراه باشید :)

 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.