.
hed

ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی فیزیولوژیک - کنکور ارشد وزارت علوم 96

 

همانطور که می دانید، در کنکور امسال تعداد تست های برخی دروس از 20 به 15 کاهش یافت، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان یکی از این دروس بود. از 15 تست مطرح شده، 7 تست اول مربوط به روانشناسی فیزیولوژیک و 8 تست بعدی مربوط به انگیزش و هیجان بودند. تست های 181 تا 185 نسبتاً ساده محسوب می شدند. تست های انگیزش و هیجان نیز به جز یکی دو تست، سطح متوسطی داشتند. تست های مربوط به اختلال تشخیص و شناخت حالات هیجانی و شناخت بخش های مختلف مغز، سوالات ساده ای در فیزیولوژی محسوب می شوند. در کنکورهای سال های گذشته تأکید سوالات بیشتر روی هیجان بوده، اما امسال بیشتر از انگیزش تست مطرح شده است (3 تا از 8 تست، هیجان، 5 تا انگیزش). تست های فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان در کنکور 94 سخت، اما در کنکور 95 و 96 نسبتاً آسان بوده اند. با تسلط روی جزوه کیهان از بین 15 تست فیزیولوژیک و انگیزش و هیجانِ آزمون امسال، 14 تست به صورت قطعی قابل پاسخ دهی بودند.

 

 

سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح توضیحات
181 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 15 7و8 3 واژگان عینا ذکر نشده ولی محتوا بیانگر پاسخ سوال است.
182 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 23 3 2  
183 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 12 3و4 4 به همانندسازی مستقیماً اشاره نشده و بر مبنای این اطلاعات پاسخگویی دشوار است.
184 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 47 6 2  
185 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 100 8 4  
186 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 77 2 1  
187 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 104 9 2  
188 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 196 2 تا پایان صفحه 3 پاسخ بر مبنای توضیحات کل صفحه قابل دریافت است.
189 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 92 23 و 24 1  
190 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 219 14و15 3  
191 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 234 11 2  
192 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک فصل 21 پاراگراف اول 1 نظریه اسنادی رویکردی شناختی است که روند ادراک علیت رفتار را بررسی می­کند؛ از این رو مفاهیم آن بیشتر در زمینه ادراک فرد و رفتار متقابل اجتماعی است که در چهارچوب روان‌شناسی اجتماعی کاربرد فراوان دارد. فرض اساسی صاحب نظران اسنادی بر این امر متکی است که انسان می­خواهد برای ساختار علّی محیط خویش هر چه بیشتر شناخت پیدا کند و بداند چرا واقعه­ای اتفاق می­افتد و این رویداد  به چه انگیزه­ای قابل اسناد است.
193 - - - 4  
194 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 155 پاراگراف اول 3 مستقیماً اشاره نشده ولی قابل استنباط است.
195 جزوه روانشناسی فیزیولوژیک 69 19 1  
 
 

 
  

  • کل سوالات درس روانشناسی فیزیولوژیک: 15
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان در جزوه روانشناسی فیزیولوژیک کیهان موجود بود: 14
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 93 %
  • میانگین درصد رتبه های برتر کنکور ارشد در دروس تخصصی در مجموع: حدود 73 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه روانشناسی فیزیولوژیک برای آزمون کارشناسی ارشد 96 (ویراست چهارم) استخراج شده است.
  • تهیه: مشاوران کنکور کارشناسی ارشد – گروه آموزشی کیهان  
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 اردیبهشت 96 / تاریخ تهیه گزارش: 15 اردیبهشت 95
  • این گزارش مطابق با دفترچه Cسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

 

     گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره

 

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان
 


 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.