.
hed

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان

ارزیابی کیفی جزوه علم النفس - کنکور ارشد وزارت علوم 96سحر احسانی
 

در درس علم النفس برخلاف چند سال گذشته تعداد سوالات از 20به 15 سوال کاهش پیدا کرده بود. از نظریه ی ملاصدرا تنها یک تست مطرح شده بود و آن هم درمورد اسفار اربعه است. از نظریه ابن سینا هم 4تست مطرح شده است که نشان دهنده ی اهمیت این نظریه در علم النفس است که تعدادی از آن ها تکراری و در کنکور سال های گذشته مطرح شده بود که در صورتی که داوطلبان کنکور سال های گذشته رو به خوبی تحلیل کرده بودند میتوانستند به سادگی به این تست ها پاسخ دهند. از نظریه ی فارابی هم دو تست مطرح شده است که این دو تست هم تکراری بودند. یک تست هم از نظریه ی استاد مطهری مطرح شده است که طی چند سال اخیر این نظریه اهمیت خاصی پیدا کرده است و همچنین این تست هم تکراری است. در مورد غریزه، فطرت و معنی قلب هم تست هایی مطرح شده است که تا حدودی تکراری بود. اما تست مطرح شده درمورد فطرت، استنباطی و نیاز به استدلال داشت. در مورد معانی نفس از دید قرآن کریم نیز برخلاف سال های گذشته آیه مطرح نشده بود و تنها اسم سوره نام برده شده بود اما درصورت مطالعه دقیق و با توجه به گزینه ها و اینکه تعداد آیه ها زیاد نیست میشد یه سادگی به این تست پاسخ داد. سوال مطرح شده در مورد عقل هم نیازی به استدلال نداشت و در منابع به خوبی توضیح داده شده بود. از نظریه ی محی الدین هم یک تست مطرح شده بود که در طی چند سال گذشته تنها یک بار دیگر از این نظریه تست مطرح شده بود و بالاخره تستی که در آن نکوهش و ستایش انسان براساس آیات قران مطرح شده است که نسبتا تست سختی بود و کاملا استنباطی بود. در کل تست های درس علم النفس در کنکور 96 نسبتا ساده و با توجه به میزان بالای تکرر تست ها در کنکور سال های گذشته با یک تحلیل کنکور میشد درصد بالایی در این درس به دست آورد.

موفق باشید.


 

سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح توضیحات
91 علم النفس کیهان 80 15 2 تفسیر از نظریه ملاصدرا و استنباط از ان
92 علم النفس کیهان 110 1 2 مطرح شده در بین تست ها
93 علم النفس کیهان 122 10 2 البته در پاسخ نامه سنجش گزینه 4مطرح شده که اشتباه است.
94 علم النفس کیهان 134 سوال 31 3 پاسخ این تست، محی الدین عربی است. در تست شماره 31 در جزوه علم النفس کیهان، سوالی مشابه آمده و پاسخ عربی بوده است.
آدرس این سوال در جزوه کیهان، نشان دهندهه علّت تأکید ما بر مسلط شدن روی تک تک جملات جزوات است. هر نکته و هر خط جزوات می توانند نکته کنکور باشند.
95 علم النفس کیهان 52 12 4 پاسخ نامه ی تست ها و توضیح در متن
96 -     1  
97 علم النفس کیهان 4 19 3 معنای ایه ذکر شده در جزوه
98 علم النفس کیهان 121 3 1  سوال استباطی
99 علم النفس کیهان 82 15 2 توضیح استاد مطهری در مورد نطریه ملاصدرا در جزوه کاملا توضیح داده شده است که این سوال استنباطی است.
100 علم النفس کیهان 22 24 1 توضیح روح الامین از دید فارابی در متن و در تست ها ذکر شده است.
101 علم النفس کیهان 41 24 3 توضیح عقل بالملکه ابن سینا
102 علم النفس کیهان 42 18 4 در مورد عقل فعال ابن سینا به صورت کامل در جزوه توضیح داده شده است.
103 علم النفس کیهان 18 1 1 در نظریه ی فارابی توضیح داده شده است.
104 علم النفس کیهان 38 1 2 به صورت کامل در متن ذکر شده و در تعدادی تس ته ا هم مطرح شده است و تست تکراری است.
105 -     3  
 

  

  • کل سوالات درس روانشناسی علم النفس  15
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 15
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان در جزوه علم النفس کیهان موجود بود: 13
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 87 %
  • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور ارشد: حدود 73 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه علم النفس (ویراست ویژه آزمون کارشناسی ارشد 96) استخراج شده است.
  • تهیه: مشاوران کنکور کارشناسی ارشد – گروه آموزشی کیهان
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 اردیبهشت 96 / تاریخ تهیه گزارش: 16 اردیبهشت96
  • این گزارش مطابق با دفترچه C سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

     گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره

 

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان
 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.