.
hed

روانشناسی عمومی, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, جزوات کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل جامع سوالات روانشناسی عمومی کنکور ارشد روانشناسی 98

همراه با پاسخ تشریحی


 

تهیه توسط آقای صادق رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 

ارزیابی سوالات درس روانشناسی عمومی

درس عمومی همانند سال های پیش 15 سوال را به خود اختصاص داده بود. جواب تمام سوالات در منابع اصلی معرفی شده وجود داشت. سوالات کنکور امسال از پراکندگی بالایی برخوردار بود و از اکثر فصول سوال آمده بود و  نسبت به سوالات سالهای قبل اندکی جزیی تر طرح شده بود ولی سطح کلی سوالات از لحاظ درجه سختی متوسط ارزیابی می شود.  
 

سوال

گزینه

نام جزوه

فصل

مبحث

متن پاسخ تشریحی

126

گزینه 2

بازیابی

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل هشتم: حافظه

روش پس خبا

این روش در فارسی به روش پس خبا اشاره دارد! ...مرحله سوال کردن و خواندن تقریبا به طور قطع شخص را وا می دارد هنگام رمزگردانی مطالب به بسط معنایی آن بپردازد و در مرحله به خود پس دادن مجبور می شود بازیابی را تمرین کند.

127

گزینه 2

از ترکیب واج ها واژه شنیده می شود.

جزوه عمومی کیهان

فصل نهم: زبان و اندیشه

واحد ها و فرآیند های زبانی

واج ها اصوات و آواهای کلام هستند نه حروف واژه ها. واج ها اگر درست باهم ترکیب شوند آن هارا به صورت واژه ادراک می کنیم.

128

گزینه 1

گریه کردن

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل پنجم: انگیزه و هیجان

تقویت پرخاشگری

رایجترین واکنش به اعمال پرخاشگرانه کودکانی که به طور کلی بیشترین رفتار پرخاشگرانه را داشتند تقویت مثبت(گریه کردن یا کز کزدن)بود. همچنین کودکانی که در ابندا ناپرخاشگر بودند پس از تقویت مثبت آغازگر پرخاشگری می شدند.

129

گزینه 4

سازماندهی ضمن رمزگذاری

جزوه عمومی کیهان

فصل هشتم: حافظه

حافظه درازمدت- تعامل میان رمزگذاری و بازیابی

هرچه مطلبی را که رمزگذاری می کنیم بیشتر سازماندهی کنیم آن را راحت تر باز خواهیم یافت.

130

گزینه 1 تقویت افتراقی

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل هفتم: یادگیری و شرطی سازی

شرطی سازی کلاسیک-پدیده ها وکاربرد ها

کودکی که یادگرفته است منظره سگ دست آموز خود را با بازی ها تداعی کند ابتدا ممکن است به همه سگ ها نزدیک شود اما از طریق تقویت افتراقی یاد می گیرد فقط به سگ های شبیه سگ خود نزدیک شود.

131

گزینه 3

نفوذ اجتماعی

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل هجدهم: تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی

اول فصل

اصطلاح نفوذ اجتماعی به معنای تلاش مستقیم و عمدی برای تغییر دادن باور ها، نگرش ها یا رفتار های دیگران است.

132

گزینه 4

ابزاری

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل هفدهم: شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی

کارکرد های نگرش

هر نگرشی که مبتنی بر دلایل عملی یا سودجویانه باشد در خدمت کارکرد ابزاری است. این قبیل نگرش ها صرفا بیانگر موارد ویژه ای از تمایل کلی ما به کسب پاداش و اجتناب از تنبیه است.

133

گزینه 4

بروکا

جزوه فیزیولوژیک کیهان

فصل چهاردهم: فرآیند شناختی تفکر

انواع آفازی

افراد مبتلا به افازی بروکا در درك معنی جملات مشكلی ندارند، حالت صامت دارند، وقتی محبور میشوند به صورت غیرسلیس و تلگرافی پاسخ میدهند. به عبارتی در آغاز جملات و بین کلمات مکث و تکلم غیرروان دارند.

134

گزینه 2

پردازش تدریجی مهارتها

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل سوم: فرایند های زیستی و رشدی

نقد نظریه پیاژه- سایر دیدگاه ها

به عقیده برخی نظریه پردازان رشد هر مهارت نه در قالب مراحل مجزا بلکه به آرامی و به صورت پیوسته انجام می گیرد. اما سایر نظریه پردازان پردازش اطلاعات(کیس) معتقدند که تغییرات تدریجی در مهارت های پردازش اطلاعات منجر به تغییرات ناپیوسته و شبه مرحله ای در تفکر کودکان می شود.

135

گزینه 3

هم کنشی

-

-

-

مفهومی که از نورمن تریپلت در کتاب های مرجع مانند هیلگارد ذکر شده است مفهوم هم کوششی است که به معنای رقابت بیشتر در زمان حضور ناظران است و مطلبی در رابطه با سوال حاضر در منابع اصلی نشده است اما با توجه به تعاریف سایر گزینه ها به نظر می رسد پاسخ درست گزینه هم کنشی باشد.

136

گزینه 2

شکنج زاویه ای

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل دوم: فرایند های زیستی و رشدی

زبان و مغز

هر واژه نوشتاری نخست در قشر بینایی ثبت می شود و سپس به شکنج زاویه ای انعکاس می یابد تا شکل دیداری آن با رمز شنیداری اش در منطقه ورنیکه ارتباط یابد. شکنج زاویه ای شکل نوشتاری واژه را با رمز شنیداری آن تطبیق می دهد.

137

گزینه 4

هیستریایی

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل پانزدهم: روانشناسی نابهنجاری

اختلال شخصیت جدول 6-15

شخصیت هیستریایی عبارت است از نیاز شدید و مزمن به توجه و تایید توسط دیگران از راه رفتار نمایشی، اغواگری و وابستگی.

138

گزینه 1 انتزاع گزینشی

جزوه عمومی کیهان

فصل سیزدهم: شخصیت

صفحه 180

انتزاع گزینشی: تمرکز بر یک امر جزئی بی اهمیت و درعین حال نادیده گرفتن ویژگیهای مهمتر درموقعیت

139

گزینه 1 خودتنظیمی

زمینه روانشناسی هیلگارد

فصل شانزدهم:روش های درمان

رفتار درمانی

خودگردانی عبارت است از بازبینی یا شیوه مشاهده رفتار و تغییر رفتار غیر انطباقی. بازبینی رفتار عبارتست از ثبت دقیق محرک ها یا موقعیت هایی که رفتار غیر انطباقی را در او فرا می خوانند و پاسخ هایی که با آنها ناهمسازند. 

140

گزینه 2 نماد ارقام

جزوه بالینی کیهان

فصل شش: آزمون های هوش

مقیاس هوشی وکسلر

مقیاس های عملی وکسلر عبارتند از: نماد ارقام، تکمیل شکل، تنظیم تصاویر، طراحی با مکعب ها، الحاق قطعات و...

 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
فقط روانشناسی و مشاوره

 

لینک های مرتبط:

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، پاسخ تشریحی کنکور ارشد 98, پاسخ تشریحی کنکور, پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی, پاسخ تشریحی روانشناسی رشد, پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق, پاسخ تشریحی روانشناسی بالینی

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

  

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 3
ناشناس
|
1398/08/08 - 14:48
0
0
عالی. نامبر وان
a
|
1398/03/26 - 11:44
0
0
salam lotfan tahlile in dars ro ham bezarid.mamnoon
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/26 - 16:48
سلام دوست گرامی


همین امروز سوالات عمومی به دستمون رسید، همکارانم در حال انجام تحلیل هستن. خیلی زود روی سایت قرارش میدیم :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.