.
hed

روانشناسی رشد, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, جزوات کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل جامع سوالات روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی 98

همراه با پاسخ تشریحی


 

تهیه توسط خانم پریسا گلستانی -  مشاور کنکور ارشد در گروه آموزشی کیهان
 

ارزیابی درس روانشناسی رشد
 
در کنکور 98 همانند سال‌های گذشته درس روانشناسی رشد  20 سوال از سوالات دروس تخصصی را به خود اختصاص داده که با مطالعه‌ی منابع معرفی شده برای این درس، پاسخگویی به سؤالات به سادگی امکان‌پذیر است. تمرکز عمده سؤالات بر روی نظریات روانشناسی رشد بود به طوری که از 20 سوال فقط دو سوال از مباحث غیر نظری مطرح شده بود. بر طبق سنت 10 سال گذشته امسال هم نظریه پیاژه بیشترین سوالات را به خود اختصاص داده بود.
منابع معرفی شده برای این درس کتاب‌های روانشناسی رشد لورابرک ، نظریه های روانشناسی رشد کرین و روانشناسی تحولی دکتر محمود منصور هستند.
در صورت تسلط داوطلبان بر جزوه رشد کیهان که خلاصه‌ای از منابع اصلی هستند، درصد بالایی از پاسخگویی مورد انتظار است.
 

متن پاسخ تشریحی

مبحث

فصل

نام جزوه

سوال

 در مرحله عملیات عینی کودکان اشیا را در طبقات سازمان می دهند (در این سوال واژه چند جانبه صرفا برای پیچیده کردن سوال مطرح شده)

صفحه 92

فصل هجدهم: نظریه رشدی شناختی پیاژه

رشد کیهان

71

مرحله سوم اریکسون (ابتکار عمل در برابر احساس گناه) مطابق با مرحله آلتی فروید است.

صفحه 123

فصل بیستم: نظریه روانی اجتماعی اریکسون

رشد کیهان

72

در فرآیند سازمان دهی بعد از اینکه کودکان طرحواره های جدید را تشکیل می دهند برای به وجود آوردن نظام شناختی بسیار منسجم آنها را با طرحواره های دیگر مرتبط می کنند.

صفحه 93

فصل هجدهم: نظریه رشدی شناختی پیاژه

رشد کیهان

73

در طرح مقطعی گروهی از افراد که از نظر سن تفاوت دارند، در یک مقطع زمانی یکسان بررسی میشوند.

صفحه 10

فصل دوم: تعاریف و روش تحقیق

رشد کیهان

74

از نظر روسو افراد در اواخر کودکی به روابط اجتماعی علاقه اندکی دارند و از کار کردن با اشیای فیزیکی لذت می برند.

 

 

 

75

تسلسل غیر قابل تغییر: افراد نمی توانند مراحل را یک در میان طی کنند یا به شکلی مختلط از آنها عبور کنند.

صفحه 117

فصل نوزدهم: مراحل رشد اخلاقی و نظریه کلبرگ

رشد کیهان

76

میان سیستم ارتباط بین ریز سیستم ها را در بر می گیرد.

صفحه 74

فصل چهاردهم: نظریه زیست بوم شناختی برونفن برنر

رشد کیهان

77

در مرحله آغاز ثبات شی هیجانی کودک از طریق ایجاد تصویر درونی از مادر می تواند بدون وجود مادر و حتی در غیبت او  به طور مستقلانه دست به عمل بزند.

صفحه 149

فصل بیست و سوم: نظریه تفرد جدایی ماهلر

رشد کیهان

78

 از دید نظریه های بافتاری از نوع رفتارشناسی طبیعی، رفتار مبنای زیست شناختی دارد، اما محیط این الگوها را که دارای پایه های زیست شناختی اند متجلی میسازد و تحت تأثیر خود قرار میدهد.

صفحه 11
فصل سوم: نظریه ها، مراحل و راهبردهای پژوهشی

رشد کیهان

79

افراد واقع بین، سنتی و محافظه کار در عامل گشودگی نمرات پایین تری کسب می کنند.

صفحه 81

فصل هفتم: سنجش شخصیت

بالینی کیهان

80

از نظر بندورا، اینکه در جهان جدید مردم برای ایجاد تغییر و تحول با یکدیگر کار میکنند بیانگر خودکارآمدی جمعی است.

 

 

 

81

بتلهایم معتقد بود کودکان در خودمانده در ایجاد حس خودمختاری شکست خورده اند.

صفحه 228

فصل سی و هشتم: مطالعه روان تحلیلی بتلهایم در مورد درخودماندگی

رشد کیهان

82

ناتوانی در انتقال یادگیری یک نوع نگهداری ذهنی به انواع دیگری بیانگر ناهمترازی است.

 

 

 

83

در جای جای صفحه 163 جزوه کیهان می توان پاسخ این سوال را استنباط کرد.

163

فصل بیست و ششم: نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی

رشد کیهان

84

دومین ویژگی مرحله عملیات صوری پیاژه تفکر گزاره ای است.

صفحه 101

فصل هجدهم: نظریه رشدی شناختی پیاژه

رشد کیهان

85

در مرحله اخلاقی خودپیرو کودکان دیگر مقررات را به صروت ثابت در نظر نمی گیرند بلکه به صورت اصول انعطاف پذیر می انگارند.

صفحه 102

فصل هجدهم: نظریه رشدی شناختی پیاژه

رشد کیهان

86

منتقدین به روش آموزشی ویگوتسکی (سکوسازی) معتقدند که شیوه آموزشی وی منجر به وابستگی می شود.

 

 

 

87

لوریا متوجه شد که توانایی نظم دهی رفتار خود در ناحیه پیشانی قرار دارد.

صفحه 161

فصل بیست و ششم: نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی

رشد کیهان

88

کودکان قواعد دستور زبان را با توجه به طرح درونزاد به وجود می آورد. با توجه به اساس نظریه چامسکی می توان دریافت که علت شروع پر اشتباه جملات به علت محدودیتهای درونزاد است.

صفحه 203

فصل سی و یک: فراگیری زبان و نظریه رشد زبان چامسکی

رشد کیهان

89

به عقیده لوینسون برای اینکه افراد میانسال رابطه خود را با خودشان و دنیای بیرونی ارزیابی مجدد کنند، باید با چهار تکلیف رشد روبهرو شوند. هر تکلیف ایجاب میکند که فرد بین دو گرایش متضاد درون خویش سازش برقرار کند و به هماهنگی درونی بیشتر برسد

237

فصل چهل و دو: نظریه لوینسون و ویلانت

رشد کیهان

90


نتیجه ارزیابی

  • کل سوالات درس رشد: 20
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه‌های کیهان موجود بود: 16
  • درصد پاسخدهی: 80%
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه روانشناسی برای آزمون کارشناسی ارشد 98  استخراج شده است.

 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم

 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
فقط روانشناسی و مشاورهلینک های مرتبط:

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، پاسخ تشریحی کنکور ارشد 98, پاسخ تشریحی کنکور, پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی, پاسخ تشریحی روانشناسی رشد, پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق, پاسخ تشریحی روانشناسی بالینی

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 9
سیمین
|
1398/08/08 - 14:45
0
0
با کیلومترها فاصله از بقیه جزوات، بهترینه. باورم نمیشد بشه با یک جزوه 90 زد. لایک
لیلا
|
1398/06/31 - 22:19
0
0
سلام میخوام پکیج کامل جزوات کیهانو بخرم ولی موندم چون اطلاعات کاملی نزاشتین واسش..مثلا اینکه چند جلده ..جزوه از روی چه منبعیه و...
پاسخ ها
کیهان
|
1398/07/03 - 10:38
سلام لیلا


اطلاعات کامل جزوات رو از این لینک میتونید بخونید:

همچنین در فروشگاه اینترنتی هم برای هر محصول توضیحاتی رو گذاشتیم:
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
الهام
|
1398/04/03 - 09:01
0
0
سوال ۷۲ رشد کاملا غلطه!دو تا مرحله ی اریکسون رو باهم مختلط کردن!و این سوال باید حذف شه
دانشجو بدبخت
|
1398/04/02 - 20:00
0
0
سلام من کاملا موافق هستم که فرمایش داشتن سوالات همشون دوتا جواب داشت ما چه گناهی کردیم والا من شخصا یک سال زندگی نکردم و نشستم درس خوندم برای من کنکور 4گزینه ای نبود دو گزینه ای بود یعنی دوتا گزینه رو همون اول رد میکردم میموندم حالا دوتای مونده جوابشون چی میشه چرا اینطوریه مگه چه هیزم تری فروختیم ما بدبخت ها😡
Sajede mk
|
1398/03/26 - 16:51
0
0
به نظرم جواب سوال ٨٣ رو اشتباه نوشتين، با توجه به سوال آخر رشد كنكور ٩٦، ناهمترازي صحيح تر به نظر مياد
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/26 - 17:05
سلام ساجده


قطعا امکان خطا در این پاسخ ها هست. باید صبر کنیم تا پاسخ کلیدی سازمان سنجش بیاد تا با اطمینان پاسخ ها رو اینجا بنویسیم :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
کنکوری
|
1398/03/25 - 12:37
0
1
مقایسه پاسخ های شما حداقل توو درس رشد با پاسخ هایی که موسسه دیگه برای این 20 سوال داده نشون می ده که سوالات و گزینه ها دارای ابهام بودن چون دو موسسه مختلف که روی کنکور ارشد رواشناسی کار می کنن از 20 سوال کنکور 98، توو پاسخ حداقل 5 سوال با هم تفاوت دارن (که تفاوت قابل توجهی هست یعنی حداقل 25 درصد اختلاف نظر با توجه به دراختیار بودن همه منابع یا به قول معروف به صورت اوپن بوک!) و هرکدوم تحلیلی رو ارایه دادن که به صورت جداگانه منطقی به نظر میاد اما در کنار هم که قرار می گیرن به گزینه های متفاوتی می رسن. این یعنی یا سوال و یا گزینه ها ابهام و ایهام داشته و نمی شد به راحتی پاسخ درست رو از توشون انتخاب کردن و با تحلیل های مختلف به پاسخ های مختلف می شه رسید که الزامن به این معنی نیست که تحلیل ها اشتباه است. مثلا سوال 74که شما جواب رو طرح های زنجیره ای گفتین، جای دیگه طرح های مقطعی اعلام کردن. یا سوال 79 که شما گزینه چهار اجتماعی- زیستی رو پاسخ گفتین جای دیگه پاسخ رو گزینه بافتاری اعلام کردن. یا سوال 80 که شما وظیفه شناسی اعلام کردین گزینه صحیح از نظر موسسه دیگه گشودگی هست. یا سوال 86 که شما انعطاف پذیری رو جواب اعلام کردین جای دیگه گزینه مطلق گرایی رو درست دونسته. و همین طور در جواب سوالات 88 و 90 هم تفاوت دیده می شه و سوالات دیگه. با این اوصاف و وقتی افرادی که توو این کار حرفه ای هستن اینجوری اختلاف نظر بینشون وجود داره چطور می شه از آزمون دهنده بدبخت انتظار داشت با توجه به استرسی که اون لحظه داره وقتی با این مدل سوالات مواجه می شه بتونه تحلیل مطابق با نظر سازمان سنجش انجام بده و پاسخ درست رو پیدا کنه؟!
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/25 - 14:22
سلام دوست گرامی


کاملا حق با شماست. به نظر میاد کنکور امسال بسیار متفاوت با سال های قبل بوده و سطح سختی بسیار بالایی داشته. اما این رو هم فراموش نکنیم که این شرایط برای همه ی کنکوری ها بوده و همه دچار این اضطراب و سردرگمی شدن. شاید این کمی ذهنمون رو آرومتر کنه...
در نهایت امیدواریم به اون نتیجه ای که براش تلاش کردید و خواهانش بودید برسید :)

 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.