.
hed

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان

ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد - کنکور ارشد وزارت علوم 96
سبا قدیری
 

تست های روانشناسی رشد امسال شامل 20 سوال بود که از این تعداد، 15 سوال از نظریه های رشد مطرح شده بود. اگر داوطلبان این آزمون روی نظریه های پیاژه، کلاین، لوینسون، ویگوتسکی و ... تسلط کافی داشتند، به عمده سوالات می توانستند پاسخ دهند.
یکی از سوالات مربوط به نظریه ها سوال 74 در خصوص نظریه وارنر شای است. نظریه شای از جهاتی شبیه به نظریه لابووی ویف استت اما در جزوه توضیحی در این خصوص ارائه نشده است. این تست از جلد 1 کتاب ژنتیک دکتر منصور طرح شده است. سوال دیگری که پاسخ آن به طور کامل در جزوه موجود نیست، سوال 90 است که از مرحله ای از رشد کودک در دیدگاه پیاژه طرح شده است و داوطلبان باید اصل ناهمترازی کنشی را به طور دقیق بدانند، در خصوص این اصل توضیحی در صفحه 297 جزوه ارائه شده اما برای پاسخ دهی به این سوال کافی نیست. به جز این دو تست، پاسخ سایر تست ها در جزوه کیهان موجود بوده و با تسلط روی خط به خط این جزوه امکان دستیابی به درصدِ 90 وجود داشته است.


 

سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح توضیحات
71 جزوه روانشناسی رشد 302 16 3  
72 جزوه روانشناسی رشد 128 8 2  
73 جزوه روانشناسی رشد 18 6 3  
74 - - - 1  
75 جزوه روانشناسی رشد 322 17 4 هم در جزوه به این مفهوم اشاره شده است و هم از راه حذف گزینه می­توان به پاسخ رسید.
76 جزوه روانشناسی رشد 222 سه پاراگراف اول 1 در این سه پاراگراف به صورت کلی توضیح داده شده که ویگوتسکی بر آموزش و داربست زدن (از طریق ارتباط اجتماعی) و سپس جذب آن زبان توسط کودک و تبدیل کردن آن به گفتار خصوصی و درونی تأکید دارد.
77 جزوه روانشناسی رشد 100 11 1  
78 جزوه روانشناسی رشد 172 خط سوم تا هفتم 3  
79 جزوه روانشناسی رشد 173 خط 23 (تیتر مرحله هفتم) 2  
174 خط 14
80 جزوه روانشناسی رشد 268 پاسخ سوال 4 4  
81 جزوه روانشناسی رشد 61 پاراگراف اول 2  
82 جزوه روانشناسی رشد 25 پاراگراف دوم 4  
83 جزوه روانشناسی رشد 187 تعریف اصل اورتوژنیک 4  
84 جزوه روانشناسی رشد 342 پاسخ سوال 14 3 در بخشی از جزوه در خصوص گزل از عبارت رویکرد تعلیقی استفاده شده است، اما چون در صورت سوال نام هال در کنار گزل آورده شده، با توجه به توضیحی که در صفحه 342 ارائه شده، باید عبارت هنجاری را انتخاب کنیم.
85 جزوه روانشناسی رشد 92 خط 6 2  
86 جزوه روانشناسی رشد 57 خط 9 4 این سوال حالت استنباطی دارد و دانشجو باید با توجه به شباهت گزینه­ها به ثبات جنسیتی، گزینه صحیح را انتخاب کند. اما در جزوه عین این جمله وجود داشته است.
87 جزوه روانشناسی رشد 61 خط 9 تا 14 2 با مطالعه توضیحات در خصوص فراشناخت، می­توان نتیجه­گیری کرد که کودکان خردسال (پیش از دبستان) هنوز به فراشناخت دست نیافته­اند در نتیجه در تکالیف شناختی ضعف دارند.
88 جزوه روانشناسی رشد 126 خط 19 4  
89 جزوه روانشناسی رشد 287   2 با مطالعه مطالب مربوط به نظریه چامسکی و فطری­نگریِ وی، می­توان استنباط کرد که نظریه­اش شباهت زیادی به نظریه مونتسوری دارد.
90 جزوه روانشناسی رشد 297 پاراگراف آخر صفحه 3 توضیح اصل ناهمترازی افقی برای پاسخ دهی به این سوال کافی نیست 
 
  • کل سوالات درس روانشناسی رشد: 20
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان در جزوه روانشناسی رشد کیهان موجود بود: 18
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 90 %
  • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور ارشد: حدود 73 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه روانشناسی رشد برای آزمون کارشناسی ارشد 96 (ویراست چهارم) استخراج شده است.
  • تهیه: مشاوران کنکور کارشناسی ارشد – گروه آموزشی کیهان
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 اردیبهشت 95 / تاریخ تهیه گزارش: 15 اردیبهشت 95
  • این گزارش مطابق با دفترچه Cسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

     گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره

 

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان

 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.