.
hed
معرفی جزوه روانشناسی شخصیت کیهان
معرفی جزوه روانشناسی شخصیت کیهان   درس نظریه‌های شخصیت همواره یکی از دروس مورد توجه در اغلب آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به رشته روان‌شناسی بوده است که حجم بالای مطالب آن گاهاً فشار مطالعاتی زیادی بر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وارد می­ ساخته است. مج ...
ارزیابی کیفی جزوات گروه آموزشی کیهان با آزمون دکتری سراسری 96
طبق روال همیشگی، گروه آموزشی کیهان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون به بررسی جزوات می پردازد. ارزیابی کلی آزمون: آزمون سراسری دکتری تخصصی روانشناسی 96 با آزمون سال گذشته تفاوت های زیادی داشت. از سوالات عجیب و غریب آمار خبری نبود. هیچ سوال محاسباتی در بخش آمار و روش تحقیق نبود. رشد و شخصیت سو ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی شخصیت کیهان با آزمون دکتری سراسری 96
  ارزیابی کلی آزمون آزمون سراسری دکتری تخصصی روانشناسی 96 با آزمون سال گذشته تفاوت های زیادی داشت. از سوالات عجیب و غریب آمار خبری نبود. هیچ سوال محاسباتی در بخش آمار و روش تحقیق نبود. رشد و شخصیت سوالات معقولی داشتند و خلاصه، می­توان گفت داوطلبان آزمونی به مراتب با ک ...
ارزیابی کیفی جزوات گروه آموزشی کیهان با آزمون ارشد سراسری و آزاد 96
طبق روال هر سال، تیم مشاوران کیهان پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد 96، جزوات گروه آموزشی کیهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و نتایج و پوشش دهی این جزوات روی سایت قرار گرفت:   ارزیابی جزوه روانشناسی عمومی ارشد     ارزیابی جزوه روانشناسی بال ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد - کنکور ارشد وزارت علوم 96 سبا قدیری   تست های روانشناسی رشد امسال شامل 20 سوال بود که از این تعداد، 15 سوال از نظریه های رشد مطرح شده بود. اگر داوطلبان این آزمون روی نظریه های پیاژه، کلاین، لوینسون، ویگوتسکی و ... تسلط کافی داشتند، به عمده ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی فیزیولوژیک کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی فیزیولوژیک - کنکور ارشد وزارت علوم 96   همانطور که می دانید، در کنکور امسال تعداد تست های برخی دروس از 20 به 15 کاهش یافت، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان یکی از این دروس بود. از 15 تست مطرح شده، 7 تست اول مربوط به روانشناسی فیزیولوژیک و 8 تست بعدی م ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی عمومی کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی عمومی - کنکور ارشد وزارت علوم 96   سحر احسانی تست های درس روانشناسی عمومی درکنکور 96 از 20 به 15 تست کاهش یافته بود. برخلاف سال های گذشته فصول 17 و 18 که مربوط به روانشناسی اجتماعی هستند اهمیت خاصی پیدا کرده و تست های بیشتری نسبت به سال های گذشته از آ ...
ارزیابی کیفی جزوه آسیب شناسی و کودکان استثنایی کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوات آسیب شناسی و کودکان استثنایی - کنکور ارشد وزارت علوم 96   پریسا گلستانی سوالات در روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی در کنکور ارشد 96 مقداری مشکل تر از سالهای قبل بودند آن هم به دلیل پراکندگی منابع سوالات و پرداخته شدن به مباحثی که به نظر کم اهمیت تر می رسیدند. ...
ارزیابی کیفی جزوه علم النفس کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه علم النفس - کنکور ارشد وزارت علوم 96 سحر احسانی   در درس علم النفس برخلاف چند سال گذشته تعداد سوالات از 20به 15 سوال کاهش پیدا کرده بود. از نظریه ی ملاصدرا تنها یک تست مطرح شده بود و آن هم درمورد اسفار اربعه است. از نظریه ابن سینا هم 4تست مطرح شده است که نشان د ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی بالینی کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی بالینی - کنکور ارشد وزارت علوم 96 پریسا گلستانی     سوالات بالینی امسال هم مانند سالهای گذشته از منابع متنوعی طرح شده بودند و  امسال هم درصد قابل توجهی از سوالات با اتکا به استنباط دانشجویان از مطالب آموخته شده در منابع مختلف قابل ...
ارزیابی کیفی جزوه آمار و روش تحقیق کیهان با آزمون ارشد وزارت علوم 96
ارزیابی کیفی جزوه آمار و روش تحقیق - کنکور ارشد وزارت علوم 96 پریسا گلستانی   در آزمون امسال، برخلاف پارسال که سوالات آمار درصد بیشتری را به خود اختصاص داده بودند، سوالات آمار و روش تحقیق به طور برابر مطرح شدند به عبارتی در درس آمار و روش تحقیق ما 10 سوال از مباح ...
کیفیت سنجی دکتری 97
  طبق روال همیشگی، گروه آموزشی کیهان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون به بررسی جزوات می پردازد.   ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد کنکور دکتری وزارت علوم 97   ارزیابی کیفی جزوه آسیب شناسی کنکور دکتری وزارت علوم 97     ارزیابی ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد کنکور ارشد وزارت علوم 97
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد کنکور ارشد وزارت علوم 97     فرزین ابراهیمی تست های روانشناسی رشد امسال شامل 20 سوال بود. اگر داوطلبان این آزمون روی  جزوه روانشناسی رشد کیهان تسلط کافی داشتند، می توانستند تقریبا به همه ی سوالات پاسخ دهند. امسال هم مانند چندسال اخیر اکثر ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی بالینی کنکور ارشد وزارت علوم 97
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی بالینی کنکور ارشد وزارت علوم 97     فرزین ابراهیمی سوالات بالینی امسال هم مانند سال­های گذشته از منابع متنوعی طرح شده بودند و امسال هم بخشی از سوالات با اتکا به استنباط دانشجویان از مطالب آموخته شده در منابع مختلف قابل پاسخ دهی بودند. به طور کلی ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی علم النفس رشد کنکور ارشد وزارت علوم 97
 ارزیابی کیفی جزوه علم النفس کنکور ارشد وزارت علوم 97   سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح پاسخ تشریحی ...
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی عمومی کنکور ارشد وزارت علوم 97
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی عمومی کنکور ارشد وزارت علوم 97 سحر احسانی تست های درس روانشناسی عمومی درکنکور 97 ، 15 تست  بود. مانند  سال گذشته فصول 17 و 18 که مربوط به روانشناسی اجتماعی هستند اهمیت خاصی پیدا کرده و تست های بیشتری نسبت به سال های گذشته از آن ها مطرح شده بود.  ...
کیفیت سنجی جزوات
تیم مشاوران کیهان پس از برگزاری کنکور دکتری سراسری و دانشگاه آزاد، هرسال جزوات گروه آموزشی کیهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند و نتایج و پوشش دهی این جزوات را روی سایت انتشار قرارمی دهند:           ...
فیلم های آموزشی
فیلم آموزشی کنکور روانشناسی چرا بهتر است به جای شرکت در کلاس حضوری، از کلاس مجازی استفاده کنیم؟ با رشد تکنولوژی، روش­ های یادگیری و آموزش هم در حال تغییر و تحول هستند و یکی از بزرگترین تحولات در این زمینه، آموزش ­های تصویری و مجازی است. آموزش از طریق  فایل های تصویری&n ...
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97   رتبه داوطلب روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی و رشد نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناس ...
کارنامه های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97     لینک های مرتبط :     جزوات رتبه های برتر  کلاس های حضوری رتبه های برتر  فیلم ...
مصاحبه با رتبه های برتر بهداشت سالهای قبل
   مصاحبه با رتبه 14 بالینی سال 95 - مریم بی طرفان    مصاحبه با رتبه 3 بالینی سال 93، عطیه رضایی    مصاحبه با رتبه 17 بالینی سال 94، یاسمن شیاسی    مصاحبه با رتبه 13 بالینی سال 94، امین شکیبا     صفحات پربازدید :  ⚜️ ج ...
ارزیابی جزوه روانشناسی شخصیت و روان درمانی کنکور ارشد وزارت بهداشت 97
میزان پوشش دهی جزوات کیهان در درس روانشناسی شخصیت و روان درمانی کنکور ارشد وزارت بهداشت   درس روانشناسی شخصیت و روان درمانی در گرایش بالینی و بالینی کودک ضریب 2 و در گرایش روانشناسی سلامت ضریب 5/1 دارد و تعداد سوالات آن 20 تست می باشد. در این مجموعه علاوه بر دروس شخصیت و روان درما ...
کیفیت سنجی جزوات کنکور دکتری روانشناسی کیهان با کنکور دکتری 98
  برای مشاهده گزارش میزان پوشش دهی هر یک از جزوات کیهان در کنکور دکتری تخصصی روانشناسی 98، روی درس مورد نظرتان کلیک کنید:   ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد موسسه کیهان در کنکور دکتری 98 ارزیابی کیفی جزوه آمار و روش تحقیق موسسه کیهان در کنکور دکتری 98 ارزیابی کیفی جزوه آسی ...
آلاله طاهری آقابابایی
.: مقالاتی که به قلم آلاله طاهری آقابابایی  در وبسایت کیهان منتشر شده است :. برای مطالعه هر مطلب روی عنوان آن کلیک کنید     1-فواید کنکور 2-موانع پنهان راه شما  3-باجگیری عاطفی یا Emotional Blackmail کتاب «تجربه محور» روان درمانگر مشهور خانم سو ...
مصاحبه با مینا کرمیان
 مصاحبه کیهان با رتبه های برتر روانشناسی – خانم  مینا کرمیان   رتبه 13 بالینی، 3 بهداشت روان، 7 سلامت و 14 بالینی کودک و نوجوان ، در کنکور علوم  رتبه ی 37عمومی و 73 بالینی    آزمون کارشناسی ارشد 1397     ضمن تبریک ...
تحلیل جامع سوالات زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 98
تحلیل دقیق سوالات زبان کنکور ارشد سراسری 98   صادق فلاح   برای دانلود فایل صوتی تحلیل کامل و جامع سوالات درس زبان تخصصی کنکور ارشد روانشناسی 98 کلیک کنید.   ...
تحلیل جامع سوالات علم النفس کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 98
تحلیل جامع سوالات علم النفس کنکور ارشد روانشناسی 98 همراه با پاسخ تشریحی   تهیه توسط آقای صادق رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ارزیابی درس علم النفس   در کنکور 98 همانند دوسال پیش تعداد سوالات درس علم النفس پانزده سوال بود و با تس ...
خطاهای رایج شناختی بین کنکوری ها
  سلام و خداقوت به همه دوستان کنکوری عزیز : در این مطلب میخوام به یکی دوتا  از خطاهای رایج شناختی بین کنکوری های عزیز( چه کارشناسی، چه ارشد و چه حتی دکتری) اشاره مختصری کنم. یکی از موضوعات و مشکلاتی که در طول مطالعه برای کنکور برای بعضی دانشجویان پیش میاد  اینه که فکر می کنند ه ...
آلاله طاهری آقابابایی
  آلاله طاهری آقابابایی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش کودک نوجوان دانشگاه شهید بهشتی ( رتبه ۲۱ )   سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی (بهمن 86 تا خرداد 91) کارشناسی ارشد علوم اطلاعات گرایش تجارت و تبلیغات دانش ...
تجربیات کیهانی ها در کنکور
تجربیات و نتایج کیهانی ها از موسسه کیهان در کنکور    www.kayhanravan.ir   با ما همراه باشید     گروه آموزشی کیهان ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره     این مطالب را نیز مطالعه بفرمایید :   مشاوره رایگان با ...
12
.